top of page
ปกเว็บบ
Happy Baby

" DermaMate "

ครีมดูแล "ผิวภูมิแพ้ ผิวแพ้ง่าย ผิวผดผื่นแห้งแดงคัน"

ผิวเด็กเป็นผิวที่นุ่มละมุน น่าสัมผัสทะนุถนอม พ่อแม่จึงอยากดูแลผิวลูกให้สุขภาพดีแบบนี้ไปนาน ๆ แต่ผิวเด็กบางคนอาจจะมีผดผื่น ผื่นแดงขึ้นเป็นประจำ อาจเนื่องมาจากภูมิคุ้มกันร่างกายบกพร่อง อาการภูมิแพ้แต่กำเนิด หรือสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ฝุ่นละออง แมลงสัตว์กัดต่อย หรือการสัมผัสกับสิ่งสกปรกต่างๆ

ที่ส่งผลให้เกิดอาการภูมิแพ้ผิวหนัง อาการผื่นคัน ผิวแห้งแดงคันต่างๆ  

เดอร์มาเมท เป็นผลิตภัณฑ์ดูแลผิวภูมิแพ้ ผลิตภัณฑ์แรกและผลิตภัณฑ์เดียว ที่การได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น จาก กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม TED Fund (Technology and Innovation-Based Enterprise Development Fund) ในปี 2561

สาระน่ารู้การเลี้ยงดูลูกน้อยสำหรับพ่อแม่

bottom of page